Галицький національний природний парк

В межах парку представлені лісові, лучні, лучно-степові, водно-болотні та кальце-петрофільні типи рослинності. За попередніми даними, на території парку виявлено 1050 видів судинних рослин, з них 80 занесені до Червоної книги України (ЧКУ), 3 – до Європейського червоного списку (ЄЧС), 6 – до переліку видів Бернської конвенції (БЕК). Також зареєстровано 622 види грибів; 14 з них занесено до ЧКУ.

На території парку зареєстровано 365 видів хребетних (кісткових риб – 45, земноводних – 16, плазунів – 7, птахів – 232, ссавців – 62) і 1466 видів безхребетних тварин. Виявлено 82 види тварин, занесених до Червоної книги України (44 хребетних і 22 безхребетних), 323 види – до БЕК, 127 видів – до другого списку Боннської конвенції (БОК),29 видів (10 з них розмножуються) – до Червоного списку Міжнародного Союзу Охорони природи (ЧС МСОП), 31 вид – до ЄЧС.

Панівним типом рослинності в минулому на території парку були дубові й букові ліси. Лісовий природно-заповідний фонд Галицькому НПП складається з численних невеликих масивів загальною площею майже 12 тис. га. На території парку виділено 26 типів лісу. В лісах поширено 28 головних деревних порід.

Згідно з геоморфологічною класифікацією, територія Галицького НПП знаходиться в межах двох геоморфологічних областей: Передкарпаття та Волино-Подільської височини. Рельєф парку горбистий, річкові долини глибоко врізані, їх днища широкі, місцями заболочені. Специфічні риси форм рельєфу зумовлюють виходи сульфатних порід, або їх близьке залягання до поверхні. Саме у цих відкладах формується поверхневий та підземний карст, представлений як класичними, так і рідкісними утвореннями.

Природні водойми парку презентовані основною водною артерією – р. Дністер з його правими та лівими притоками, старорічищами, лісовими карстовими озерами Сімлин і Ворониця, джерелами та болотами. Штучні водойми представлені риборозплідними ставками та Бурштинським водосховищем. Останньому разом з р. Дністер в межах парку надано статус водно-болтних угідь міжнародного значення. Водно-болотні комплекси мають велике значення для збереження й відтворення біорізноманіття та кількісного багатства представників фауни і флори. Тваринний світ водно-болотних комплексів багатий та різноманітний, особливо важливе значення вони відіграють для збереження хребетних тварин, що описані у різноманітних природоохоронних переліках і потребують охорони. Водно-болотні комплекси служать для збереження й відтворення біорізноманіття та кількісного багатства представників флори і фауни.

Першочерговим завданням науковців Парку є завершення інвентаризації флори, мікобіоти та фауни, а також цікавих об’єктів неживої природи. Паралельно ведеться моніториг окремих раритетних видів рослин і тварин та природних середовищ на постійних пробних площах і профілях.

Галицький НПП активно співпрацює з іншими науково-дослідними установами: Харківським національним університетом імені  В.Н. Каразіна, Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститутом екології Карпат НАН України, Львівським національним університетом імені Івана Франка та ін. На науковій базі ГНПП проходять учбово-польову практику студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших вищих навчальних закладів України.

У Галицькому національному природному парку з метою реабілітації і подальшого повернення у рідну стихію представників місцевої фауни, які попали в біду, з 2007 року функціонує центр реабілітації диких тварин. Сюди приймаються тільки хворі, або скалічені при різних обставинах, а також молоді тварини, котрі не можуть самі добувати їжу і в дикій природі приречені на загибель. Ведеться журнал спостережень за поведінкою тварин у неволі, проводиться їхнє щеплення і лікування. Створюються належні умови їх перебування, максимально наближені до їхнього існування у дикій природі. Після лікування та реабілітації на волю випускаються лише ті тварини, які знову зможуть жити у звичайній для себе обстановці.

Рекреаційна діяльність в парку здійснюється за наступними напрямами: організація туристичних походів («До Галичинських печер», «На Замкову гору» та ін.), облаштування місць відпочинку на узбережжях водойм та в лісових масивах, розвиток туристичної інфраструктури парку.

Важливе значення надається екологічній освіті та вихованню. На базі ГНПП функціонує еколого-освітній туристичний комплекс, до складу якого входять: музей «Природа Землі Галицької», екзотаріум, центр реабілітації диких тварин, експозиційні ділянки з лучно-степовими та лісовими видами рослин і дендрарій. В найбільш репрезентабельних куточках парку функціонують еколого-освітні стежки («По Діброві», «На Касову гору», «Вздовж водосховища» тощо).

Більше фотографій в групі Вільного університету

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *