Проблема Пуанкаре та Григорій Перельман

Олександр Андрійович Борисенко, д. ф.-м. н., член – кор. НАНУ

Лекція ВуММ про проблему Пуанкаре

В лекції дано короткий історичний екскурс одного з найвидатніших математичних доведень останніх десятиріч. Ви зможете дізнатися про основні визначення з топології,які необхідні для формулювання гіпотези Пуанкаре, а також про потоки середньої кривини і Потоки Річчі, які є основним інструментом доведення проблеми Пуанкаре і гіпотези Терстона.
На популярному рівні подано доведення проблеми Пуанкаре і гіпотези Терстона, яке належить Григорію Перельману.

Ви почуєте коротку розповідь про геометричну школу, в якій сформувався Г.Перельман і її зв’язок з нашим містом. А також побачте фільм про Г.Перельмана “Иноходец”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *