Фізика та життя

Фізика та спадщина

Фізичні методи, які основані на фізиці ядра та час­ток,стали невід’ємними інструментами аналізу, збе­реження та розуміння нашої культурної спадщини. Найбільш відомий метод – радіовуглецеведатування, що дозволяє точне визна­чення віку археологіч­них об’єктів аж до 50 000 років вимірюючи вміст радіоактив­ного ізотопу 14С. Іонні пучки з прискорювачів використо­вуються для визначення хімічного складу античних сплавів, в той час як пучки нейтронів з реакторів допо­магають знайти остаткові мікрочастинки і ідентифіку­вати походження кераміки. Поєднання різних методів дозволяє точне, неруйнівне визначення віку та похо­дження археологічних об’єктів та витворів мистецтва. Важливо, що такі інструменти дозволяють точно відрізнити оригінал від підробки!

Стерилізація цінностей γ-променями усуває біологічну активність (бактерії чи гри­бки) та сприяє довготрива­лому зберіганню. Ще гарний приклад – відкриття пустот у Піраміді Хеопса за допомо­гою портативних детекторів мюонів – всюдисущих часток, що потрапляють на Землю з космічних променів.

Матеріал виходить за підтримки EPS Kharkiv Young Minds Section

Джерело фото: Photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *